måndag 24 december 2012

با همه این احوال روزگار کوتوله ها و حقیران، رو به پایان است. بی شک سردمداران جمهوری اسلامی نمی توانند برای همیشه باد بکارند و نتیجه اش را نبینند. حاصل این کاشته ها تندبادی است که دودمان جمهوری اسلامی را به فنا خواهد داد و این سرنوشت همه دیکتاتورهای تاریخ است.
امروز جمهوری اسلامی علاوه بر تفرقه افکنی میان شیعیان و سنیان پا را از این حد فراتر گذاشته و دنیا را به جنگ تهدید می کند. سیاست های غیر انسانی این نظام که هیچ عزت و آبرویی برای ایرانی در دنیا نگذاشته، آنها را در معرض انواع ناملایمات قرار داده است. با این همه امثال سردار فیروزآبادی دم از جنگ جهانی سوم می زنند، بدون آنکه بفهمند و بدانند چه نتیجه ای از آن حاصل خواهد شد. چنانکه آمد جان و مال ایرانی در نگاه این انسان نماها هیچ ارزشی ندارد، آنها اهدافی دارند و از آنجایی که عده ای در سی سال پیش از این فریب خورده و به جمهوری اسلامی آری گفتند، هزینه های این آری را نسل های بعد باید بپردازند. پیاده شدن اهداف غیرانسانی این نظام هزینه هایی دارد، همچنانکه بودن آن هزینه هایی دارد و مردم آری گفته به این نظامباید هزینه آن را بپردازند.
امروز همان نسلی که به این سرطان منطقه آری گفت از کرده پشیمان است. حاصل جمهوری اسلامی در همه این سال ها، شکنجه، حذف و نابودی مخالفان داخلی و خارجی، حمایت از گروه های تروریستی و دخالت در امور کشورهای مسلمان و تفرقه افکنی میان شیعه و سنی بوده است. محصول این همه، ویرانی، نابودی، فلاکت، فقر، نابسامانی، آشفتگی و بی قانونی بوده است. محصول تمام این کاشته ها تندبادی است که به ایران هم خواهد رسید. نسیم بهار عربی که به ایران برسد به تندباد تبدیل خواهد شد و این تندباد دیر یا زود پس از سوریه به ایران خواهد رسید. آب ها که از آسیاب بیفتد، و غبارها که بنشیند خورشید دموکراسی در آسمان ایران نیز تابیدن خواهد گرفت هرچند شب پره ها را با خورشید دشمنی باشد

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar